Στα κατάγματα του κάτω άκρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρακάτω κατάγματα:

• Κάταγμα του Μηριαίου οστού ( περιοχή ισχίου, διάφυση και περιοχή γόνατος)
• Κατάγματα της κνήμης (περιοχή γόνατος, διάφυση και περιοχή ποδοκνημικής)
• Κατάγματα σφυρών ( περόνη μεμονωμένα ‘’έξω σφυρό’’ κνήμη μεμονωμένα ‘’έσω σφυρό’’ ή και τα δύο οπότε το κάταγμα ονομάζεται αμφισφύριο
• Κάταγμα αστραγάλου και οστών του ταρσού
• Κατάγματα μεταταρσίων
• Κατάγματα δακτύλων

Όλα τα παραπάνω μέσω της σύγχρονης ορθοπαιδικής χειρουργικής αντιμετωπίζονται με διάφορους τρόπους χειρουργικούς και μη όπως:
• Κλειστή ανάταξη
• Ανοιχτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με τη χρήση πλακών και βιδών ή ήλου

Υπάρχει η ενδεδειγμένη ένδειξη πάντα ανάλογα με τον τύπο και τη ανατομική θέση του κατάγματος όπως και η συγκεκριμένη αποθεραπεία για καθένα από αυτά.

Ο Iατρός είναι διαθέσιμος να σας λύσει όλες σας τις απορίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού για το λόγο αυτό ή να τον καλέσετε.