Στα κατάγματα του άνω άκρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρακάτω κατάγματα:

• Κατάγματα στην περιοχή της Ωμικής ζώνης ( κλείδα, ωμοπλάτη, κεφαλή βραχιονίου με τις υποκατηγορίες του
• Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου
• Κάταγμα στην περιοχή του αγκώνα ( κάτω πέρατος βραχιονίου, ωλεκράνου , κεφαλή κερκίδας)
• Κάταγμα αντιβραχίου ( ωλένη και κερκίδα ή μεμονωμένα)
• Κάταγμα στην περιοχή της Πηχεοκαρπικής άρθρωσης
• Κατάγματα των Μεταταρσίων
• Κατάγματα των δακτύλων

Όλα τα παραπάνω μέσω της σύγχρονης ορθοπαιδικής χειρουργικής αντιμετωπίζονται με διάφορους τρόπους χειρουργικούς και μη όπως:

• Κλειστή ανάταξη
• Ανοιχτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με τη χρήση πλακών και βιδών ή ήλου

Υπάρχει η ενδεδειγμένη ένδειξη πάντα ανάλογα με τον τύπο και τη ανατομική θέση του κατάγματος όπως και η συγκεκριμένη αποθεραπεία για καθένα από αυτά.

Ο Iατρός είναι διαθέσιμος να σας λύσει όλες σας τις απορίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού για το λόγο αυτό ή να τον καλέσετε.